Schooldocumenten


Hier staan de documenten van de school.

BELEID
Titel Omschrijving Gewijzigd op
Jaarplan 2017-2018De Zandheuvel maakt ieder schooljaar een jaarplan waarin de belangrijkste schoolontwikkelonderwerpen uitgewerkt worden. 06-10-2017
SOP_2016_2107_websiteversie.pdfIn het SchoolOndersteuningsProfiel beschrijft de school hoe zij vorm geeft aan de zorg en ondersteuning aan de leerlingen. 04-01-2017
Schoolplan 2015-2019 03-01-2017
 
INFORMATIEF
Titel Omschrijving Gewijzigd op
Schoolgids 2017-2018De schoolgids geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernemen en de resultaten. 06-10-2017
OnderwijsconceptFluitend naar school 04-01-2017
Kwaliteitsonderzoek inspectie (2015)In juni 2015 bezocht de Inspectie van het onderwijs De Zandheuvel. In het document kunt u lezen wat haar bevindingen zijn. 04-01-2017
 
VEILIGHEID
Titel Omschrijving Gewijzigd op
protocol schorsing en verwijderingprotocol schorsing en verwijdering 01-12-2017
Klachtenregeling o2a5Klachtenregeling o2a5 01-12-2017
gedragscode.pdfIn de gedragscode wordt beschreven welke afspraken en regels er gelden voor alle betrokkenen binnen onze organisatie. 20-04-2017
Protocol medische handelingen op school 04-01-2017
Meldcode_o2a5_131128_definitief.pdfIn de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met een meldcode. waarin staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. 04-01-2017
Veiligheidsplan_Zh_2016_2017.pdfIn het veiligheidsplan beschrijft de school hoe zij vorm geeft aan het fysieke en sociale veiligheidsbeleid op school. 04-01-2017
Protocol Scheiding in schoolIn dit document wordt beschreven hoe school handelt bij gescheiden ouders/verzorgers 03-01-2017
PestprotocolIn het pestprotocol beschrijft De Zandheuvel hoe zij omgaat en welke stappen genomen worden bij pestgedrag van leerlingen op school. 03-01-2017