Kennis maken en inschrijven

Kennismaken

Voor u uw kind inschrijft op onze school, kunt u zich uitgebreid laten informeren over ons onderwijs. Dit kan door middel van deze website, de nieuwsbrief maar natuurlijk vooral door een bezoek aan onze school.

U kunt een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding door de school. Voor een afspraak kunt u mailen naar zandheuvel@o2a5.nl

Procedure 4 jarigen

Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een inschriijfformulier, een intakeformulier en een schoolgids.

Enkele maanden voor de eerste schooldag van uw kind neemt de groepsleerkracht van groep 1/2 contact met u op over het “wennen” op school.

Uw kind mag maximaal 5 dagdelen in twee weken voordat het 4 jaar wordt komen wennen. Met de wensen en mogelijkheden van de ouders wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden. Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, beginnen meteen na de zomervakantie. Zij zullen in de maand juni uitgenodigd worden voor een wenuurtje in hun nieuwe groep.

Met uw informatie uit het intakeformulier hopen wij inzicht te krijgen over de ontwikkeling van uw kind in de eerste jaren en eventuele bijzonderheden. Zo kunnen wij uw kind optimaal begeleiden in de eerste periode van zijn/haar basisschooltijd.

Voor uw kind echt naar school gaat, ontvangt u een leuke ansichtkaart, zodat u met uw kind de nachtjes kunt aftellen!

Procedure 5 jarigen of ouder

Er zijn ook kinderen, die vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, bij ons op school komen in een hogere groep dan groep 1. Als de ouders na een informatief gesprek en rondleiding besluiten hun kind op De Zandheuvel aan te melden, volgt de hieronder beschreven procedure:

Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een inschrijfformulier, een intakeformulier en een schoolgids. Het inschrijf- en intakeformulier worden door de ouders/verzorgers ingevuld en op school ingeleverd of gemaild.

Er wordt met de ouders een afspraak gemaakt over de eerste schooldag. Soms is het voor een kind vaak prettig, om voor de eerste schooldag al eens een keer te komen kijken op school. Dit kan na overleg met de groepsleerkracht georganiseerd worden.

Wij nemen na aanmelding contact op met de vorige basisschool om informatie in te winnen over het kind.

We ontvangen van de vorige basisschool gegevens van uw kind (toetsresultaten, gebruikte methodes, e.d.). Wij kunnen met deze gegevens ons onderwijs optimaal afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van uw kind.

Inschrijfformulier

Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven op onze school. Uiteraard is het verstandig om in ieder geval even contact te hebben met de school (zandheuvel@o2a5.nl of 0345-615222) om een afspraak te plannen.

Inschrijfformulier obs De Zandheuvel