Onderwijs

 

Fluitend naar school

De Zandheuvel is een openbare school waar kinderen zich veilig en gelukkig kunnen voelen en iedereen welkom is. Wij zijn een school zijn waar onze leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen en waar ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe kunnen laten gaan. Als kinderen zich veilig voelen en zij gezien worden, gaan zij fluitend naar school en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontdekken.

Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid

De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken. Kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken, zelf na te denken en zo nodig zelf hulp te vragen. De leerkracht begeleidt en stuurt. De kinderen plannen vooraf hun taken en houden zelf bij welke taken ze gedaan hebben. De kleuters doen dat op een groot planbord. De kinderen in de andere groepen werken met een taakbrief. In taakbrieven is voor alle kinderen dezelfde basistaak aangegeven. Voor kinderen met speciale onderwijsbehoefte wordt de taak aangepast. Het aantal taken breidt zich langzaam uit. Kinderen uit groep 1 leren om 4 taken per 2 weken te plannen. In groep 8 werken de kinderen met een weektaak en leren hun taken zelf te verdelen over de dagen.

Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken aan het einde van de dag of week af zijn. Behalve verantwoordelijk voor hun werk, zijn kinderen ook verantwoordelijk voor elkaar en voor het materiaal. Om dit te bereiken zijn er duidelijke afspraken nodig.

Het team heeft vastgesteld welke afspraken en regels op school gebruikt worden. Deze afspraken gelden voor groep 1 t/m groep 8. Uiteraard zit er ook een opbouw in. Jonge kinderen hebben behoefte aan andere afspraken dan de oudsten. Gelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid en continuïteit. De afspraken zijn dus niet afhankelijk van de leerkrachten. Voor kinderen is dit prettig. Het team is duidelijk en stelt heldere grenzen.

Samen ben je sterk

Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk. Van groep 1 tot en met groep 8 is samenwerken een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Door met alle kinderen samen te werken, leren kinderen om te gaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde. Naar elkaar luisteren en respect voor elkaar, is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.

We werken op school met maatjes in de klas. Met je maatje werk je bijvoorbeeld samen aan een bepaalde opdracht van de taakbrief of ben je samen met je maatje verantwoordelijk voor een bepaalde huishoudelijk taak. Naast maatjes in de klas vinden we het ook erg belangrijk om groep doorbrekend samen te werken.

Resultaten

We houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten (observaties en toetsen). Indien noodzakelijk bieden we extra hulp aan kinderen die moeite hebben met de leerstof. Maar ook extra uitdaging aan meer begaafde kinderen. Wij proberen de ondersteuning zoveel mogelijk binnen de klas te houden. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten om de juiste ondersteuning te bieden.