Tussenschoolse Opvang


Het overblijven (TSO) valt onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. (O2A5)  Het overblijven wordt georganiseerd door de school en ouders. Op obs de Zandheuvel wordt gewerkt met vaste overblijfouders.

Als u tussen 12.00 en 13.00 uur niet in staat bent uw kinderen op te halen voor de lunch, i.v.m. werk of reisafstand, kunt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang die wij bieden. Hier vindt u allerlei informatie over de tussenschoolse opvang.
 

ORGANISATIE

Om de organisatie van het overblijven zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken gemaakt. Iedere ochtend geven de ouders en /of de kinderen aan of ze die dag overblijven De ouders van de groepen 1 t/m 3 schrijven dit in een map bij de ingang van de klas. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 schrijven dit zelf op. De leerkrachten controleren de lijsten in de groep. Kinderen die overblijven, mogen niet op eigen initiatief besluiten bij een vriendje of vriendinnetje te gaan lunchen.


ETEN EN DRINKEN

Uiteraard worden de leerlingen gestimuleerd om alles wat ze meekrijgen op te eten, maar de overblijfouders zijn hier niet verantwoordelijk voor.
U bent zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de lunch, maar snoep, chocola en koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan.
 

BUITENSPELEN

Voor het buitenspelen is voldoende spelmateriaal aanwezig. De jongste kinderen mogen ook gebruik maken van de fietsen en karren van de kleuters en bij mooi weer van de zandbak. Als om 13.00 uur de leerkrachten buiten het toezicht overnemen en de andere kinderen het schoolplein op mogen, nemen de overblijfouders de kleuters mee naar binnen om goed toezicht te kunnen houden. Daarna worden zij naar hun klas gebracht.
 

VEILIGHEID

Het bevoegd gezag heeft voor leerkrachten én voor de overblijfouders een uitgebreide WA-verzekering afgesloten. De verzekering geldt niet voor leerlingen. De keuze om een WA-verzekering af te sluiten voor het gezin is aan de ouders zelf.


OVERBLIJFKRACHTEN

Het team van de overblijfouders bestaat uit voldoende vaste krachten, die elk hun eigen dag(en) aanwezig zijn. De overblijfouders moeten verplicht een Verklaring van Goed Gedrag (VOG) overleggen. Ook krijgen ze een cursus overblijven aangeboden door de school.
 

DE LEERLINGEN

Het overblijven dient voor de leerlingen een rustpunt op de schooldag te zijn. Een moment van ontspanning in een prettige, veilige en rustige omgeving. Daarom zijn er duidelijke gedragsregels afgesproken worden om dit te bereiken. Deze worden besproken in de klassen. Als een leerling zich niet aan de afspraken en regels houdt, spreekt de overblijfouder het kind daar op aan. Bij herhaling wordt de groepsleerkracht op de hoogte gebracht. De directeur beslist of ouders/verzorgers worden ingelicht.
Als ondanks overleg met ouders/verzorgers een kind de veiligheid en goede sfeer voor anderen in gevaar brengt, kan de directeur deze leerling de toegang tot de tussenschoolse opvang ontzeggen. De ouders/verzorgers worden hiervan eerst op de hoogte gebracht.
 

KOSTEN

De overblijfkosten zijn € 1,15 per keer. Hiervoor ontvangt u maandelijks achteraf een factuur. Deze factuur wordt digitaal verstuurd vanaf het mailadresfinance.lingewaal@o2a5.nl. U moet deze factuur via de bank aan ons overmaken, wij zijn niet in het bezit van een kas.
 
De overblijfouders krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden (vrijwilligersvergoeding). Er wordt geregeld spelmateriaal aangeschaft. De kosten voor dit alles worden gedekt door de inkomsten van het overblijven. De inkomsten en uitgaven zijn nagenoeg in balans