Buitenschoolse opvang (BSO)


Buitenschoolse opvang houdt in dat uw kind voor en/of na schooltijd op wordt gevangen op een BSO-locatie. In januari 2007 hebben het openbaar en christelijk onderwijs in Lingewaal de handen in één geslagen om gezamenlijk aan deze verplichting te voldoen.
Na overleg kwamen we tot een aantal gezamenlijke uitgangspunten:
•    Alle basisscholen in Lingewaal stellen samen een aanbod op voor BSO;
•    De BSO vindt plaats op een locatie buiten de scholen;
•    De BSO wordt door tenminste twee externe partners georganiseerd;
•    De BSO wordt bij voorkeur gerealiseerd binnen de kernen van Lingewaal en schoolnabij;
Als partners werden gekozen : “De Hummeltjeshoeve” in Heukelum, “De Kinderkamer”  in Vuren en “De SKCN” in Leerdam.
Voor alle informatie betreffende “de Hummeltjeshoeve”, “de Kinderkamer” en “de SKCN”  verwijzen we u naar de websites, respectievelijk www.dehummeltjeshoeve.nl, www.kinderkamer-vuren.nl en www.skcn.nl


Hummeltjeshoeve /BSO de Koele Kikkers Heukelum
Tel. 06-11330126
E : info@dehummeltjeshoeve.nl
De Kinderkamer Vuren
Tel. 0183-661348
E : info@kinderkamer-vuren.nl

SKCN  Leerdam
Tel. 0345-639555
E :  info@skcn.nl

 
Nogmaals voor alle duidelijkheid. U gaat als ouders/verzorgers  zelf een overeenkomst met één van de aanbieders aan. De school heeft daar geen bemoeienis mee.
De schoolbesturen hebben niet anders dan de verplichting om per 1 augustus 2007 een aanbod voor BSO te doen en wanneer dat, zoals in ons geval, met externe partners gedaan wordt, ligt de praktische organisatie van de BSO vervolgens in handen van de organisatie(s) met wie een overeenkomst wordt aangegaan.