Ouderraad

De stichting ouderraad obs de Zandheuvel (OR) is een zelfstandige stichting en wordt gekozen uit en door de ouders  De OR is actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en heeft hiervoor regelmatig  overleg met de school en haar teamleden. De OR beheert de rekeningen van de ouderbijdrage, de “Vrienden van de Zandheuvel” en die van de schooluitjes.

Activiteiten
 Wilt u helpen in  de voorbereiding en/of uitvoering van één of meerdere activiteiten dan kunt u zich bij één van de  contactpersonen of via or@obsdezandheuvel.nl hiervoor aanmelden.

  Data   Onderwerp 
  Week 51   Kerst
  eind januari   Nationale Voorleesdagen
  28 maart   Lenteviering
  8 mei   Schoolreis
  11 Juni t/m 14 Juni    4-daagse
  12 Juli   Eindfeest

Vergaderingen
De OR heeft regelmatig overleg met teamleden van school voor algemene en activiteit  specifieke doeleinden. U bent van harte welkom op de volgende vergaderdata:

  Data   Onderwerp 
  Dinsdag 9 januari    -
  Dinsdag 6 februari    -
  Dinsdag 6 maart    -
  Dinsdag 3 april  
  Dinsdag 5 juni  
  Dinsdag 3 juli  

Als u bij één van deze vergaderingen aanwezig wilt zijn verzoeken we u dit vooraf bij ons  kenbaar te maken via or@obsdezandheuvel.nl. Dan kunnen wij u vooraf informeren wat er die  avond besproken zal worden en staat u bij eventueel wijzigen van de data niet voor een dichte  deur.

Klassenouders
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouderraad) assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn.
Informatie klassenouders.

Contact
Hebt u een vraag, een opmerking, suggestie of een klacht? We horen het graag van u. U  kunt de OR bereiken via or@obsdezandheuvel.nl, via één van onze leden, de klassen­ouders  en/of het schoolteam.