Ouderraad


De stichting ouderraad obs de Zandheuvel (OR) is een zelfstandige stichting en wordt gekozen uit en door de ouders  De OR is actief betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten en heeft hiervoor regelmatig  overleg met de school en haar teamleden. De OR beheert de rekeningen van de ouderbijdrage, de “Vrienden van de Zandheuvel” en die van de schooluitjes.


Activiteiten
 Wilt u helpen in  de voorbereiding en/of uitvoering van één of meerdere activiteiten dan kunt u zich bij één van de  contactpersonen of via or@obsdezandheuvel.nl hiervoor aanmelden.

 
  Data   Onderwerp 
  18 - 28 januari   Voorleesdagen
  8 februari   Bingo
  23 februari   Juffendag
  10-11 mrt   NLDoet
  13 april   Lenteviering
  12 - 15 juni   Avond4daagse ouderinitiatief
  6 Juli   Eindfeest
 

Vergaderingen
De OR heeft regelmatig overleg met teamleden van school voor algemene en activiteit  specifieke doeleinden. U bent van harte welkom op de volgende vergaderdata:
 

  Data   Onderwerp 
  Dinsdag 21 februari    NLDoet & Lenteviering
  Dinsdag 4 april    Lenteviering & Eindfeest
  Dinsdag 16 mei    Schoolreis & Eindfeest
  Dinsdag 27 juni   Eindfeest & start schooljaar 2017 - 2018
Als u bij één van deze vergaderingen aanwezig wilt zijn verzoeken we u dit vooraf bij ons  kenbaar te maken via or@obsdezandheuvel.nl. Dan kunnen wij u vooraf informeren wat er die  avond besproken zal worden en staat u bij eventueel wijzigen van de data niet voor een dichte  deur.

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouderraad) assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn.
Informatie klassenouders.

Contact
Hebt u een vraag, een opmerking, suggestie of een klacht? We horen het graag van u. U  kunt de OR bereiken via or@obsdezandheuvel.nl, via één van onze leden, de klassen­ouders  en/of het schoolteam.