Waarom ‘Vrienden van de Zandheuvel’

Vrienden van de Zandheuvel is en initiatief dat een aantal jaren geleden in het leven is geroepen om extra gelden in te zamelen voor de school om activiteiten en projecten te bekostigen die niet uit de reguliere financiële middelen kunnen worden betaald, maar wel de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

De excursies met alle kinderen naar Amsterdam en Slot Loevestein eind vorig schooljaar zijn hier een mooi voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld de fantastische circusvoorstelling waarmee de schooljaar 2010/2011 zijn gestart en de ijsbaan die we in december 2011 op het schoolplein hadden liggen. We zijn onze vrienden hier enorm dankbaar voor. Ook voor de komende jaren hebben we mooie plannen en daarom zou het fijn zijn als we onze vriendenkring uit kunnen breiden.
 
Ook u kunt ‘Vriend van de Zandheuvel’ worden!
Ouders van kinderen op de Zandheuvel kunnen natuurlijk ‘Vriend van de Zandheuvel’ worden. Dit geldt ook voor opa’s, oma’s, andere familieleden, belangstellenden en ouders van oud-leerlingen of oud-leerlingen zelf.  Kortom, mensen die de Zandheuvel een warm hart toedragen en het Openbaar Onderwijs in Asperen willen stimuleren.
 
Als Vriend van de Zandheuvel wordt u vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de plannen en daadwerkelijke besteding van gelden. Bij bijzondere gebeurtenissen rondom de school ontvangt u een uitnodiging. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de excursies de vrienden gevraagd om mee te gaan als begeleider.

Vriend worden van de Zandheuvel is zeer eenvoudig. U vult het machtigingsformulier (zie bijlage) in, waarbij u ten minste een bedrag van € 15, doneert. U kunt kiezen voor een eenmalige machtiging of een doorlopende machtiging. In het geval van een eenmalige machtiging ontvangt u geheel vrijblijvend na een jaar weer een deelnameformulier. Indien u kiest voor een doorlopende machtiging heeft u te allen tijde de mogelijkheid deze stop te zetten. Ook kunt u uw bijdrage storten op rekening 135732700 t.n.v. fondsen obs de Zandheuvel. Uiteraard kunt u meerdere machtigingsformulieren printen voor andere geïnteresseerden zoals opa’s, oma’s en andere familieleden.
 
Zorgvuldig
De commissie fondsenverwerving gaat zeer zorgvuldig om met de namen en de bedragen die gestort zijn. Het geld wordt beheerd door de commissie fondsenverwerving, die bestaat uit leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het team van de Zandheuvel. Jaarlijks maakt de commissie een plan op welke wijze de gelden besteed zullen worden. Aan het einde van ieder jaar legt de commissie rekenschap af over de daadwerkelijke bestedingen aan de medezeggenschapsraad.
 
Meer informatie/contactpersoon
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie of als u een papieren versie van het machtigingsformulier wenst, dan kunt u contact opnemen met de commissieleden via vvdz@obsdezandheuvel.nl of 0345-615222.
 

Klik hier voor het machtigingsformulier.


Met vriendelijke groet,
Commissie “Vrienden van de Zandheuvel”